Юрковецька громада
Чернівецька область, Чернівецький район

ПРОГРАМА ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІЛЬГОВИХ РЕЦЕПТІВ АПТЕЧНИМ ЗАКЛАДАМ НА 2024 РІК

Дата: 21.02.2024 11:24
Кількість переглядів: 220

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЮРКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

36 сесія VІІІ скликання

 

РІШЕННЯ № 1935 -   36 /2023

 

14 грудня 2023 року                                                                                          с. Юрківці

 

Про затвердження «Програми

відшкодування вартості

пільгових рецептів

 аптечним закладам на 2024 рік»

                                                                                                        

З метою   надання якісної медичної допомоги і медичних послуг спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення громади незалежно від їх віку, статі, соціального статусу,  керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024 рік».

 

2. Фінансовому відділу, при формуванні бюджету Юрковецької сільської територіальної громади на 2024 рік, передбачити кошти на фінансування заходів Програми в межах наявних фінансових можливостей.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                Віталій ШАФЕР

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено рішенням

36 сесії VІІІ скликання

Юрковецької сільської  ради

                         № 1935   36/23 від 14.12.

2023 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІЛЬГОВИХ РЕЦЕПТІВ

АПТЕЧНИМ ЗАКЛАДАМ НА 2024 РІК

 

 

 

С. ЮРКІВЦІ

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Додаток 1

 

Загальна характеристика

Програми відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам

на 2024 рік

 

1

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Юрковецької сільської ради

 

2

Назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Конституція України;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України від 22.10.1993 №3552-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закон України від 19.10.2017 №2168-VIII «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення»;

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 «Про затвердження Програми подання 

громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

 

3

Розробник програми

Виконавчий комітет Юрковецької сільської ради

 

4

Учасники програми

Виконавчий комітет Юрковецької сільської ради, аптечні заклади, приватні клініки,

сімейні - лікарі (в т.ч. ФОПи)

5

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Юрковецької сільської ради

 

6

Терміни реалізації програми

2024 рік

7

Перелік джерел фінансування, які приймають участь у виконанні програми

Бюджет сільської територіальної громади,  інші кошти не заборонені чинним законодавством

 

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

100 000,00 грн.

 

    Секретар сільської ради     Марія ІЛАЩУК          

 

 

1. Загальна   характеристика

Програми відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024 рік

 

Програма відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024 рік (надалі Програма) розроблена на 1 рік. 

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість, своєчасність медичної допомоги, створення умов для реалізації конституційного права вразливих верств та пільгової категорії населення, шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів, для збереження їх життя і здоров’я. Підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Зростання захворюваності і смертності серед населення від туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої патології, цукрового діабету, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка, збільшення післяопераційних ускладнень, забезпечення життєво необхідними медикаментами хворих, які перенесли (трансплантацію) пересадку органів, потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень лікувально-профілактичних закладів та прийняття невідкладних заходів.

Тому, відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам у 2024 році, забезпечить надання планової та ургентної висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню Юрковецької громади в комфортних умовах, та своєчасне отримання лікарських засобів.

Лікувально-діагностична, в тому числі ургентна, медична допомога за різними профілями дорослому та дитячому населенню сприяє швидкому одужанню пацієнтів, покращенню їх працездатності і попередженню ускладнень захворювань та можливого виходу на інвалідність, в свою чергу забезпечить фінансове та економічне благополуччя ТГ.

Законодавчою базою виконання Програми є:

 •  Конституція України;
 •  Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
 • Закон України від 22.10.1993 №3552-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 •   Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 року № 2168-VIII
 •   Бюджетний кодекс України;
 •   Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 «Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної допомоги»;

 

 •   Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських  засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Реалізацію Програми здійснюють заклади охорони здоров’я,  приватні клініки, аптечні заклади, сімейні лікарі (ФОПи).  

Загальна характеристика Програми  подана  в Додатку 1.

 

2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма

 

Впродовж останнього десятиліття зросла захворюваність і смертність населення від онкологічних захворювань, у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним старінням населення.

Пріоритетом в охороні здоровя населення визначено надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини (далі – ЗПСМ). Важливою проблемою є зростання захворюваності на соціально небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. Також поширені наркологічні розлади.

На території Юрковецької громади проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного її мешканця, поліпшення демографічної ситуації, раціонального використання ресурсів охорони здоров’я. Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосування економічних важелів практично неможливе.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню Юрковецької сільської територіальної громади.

Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма – проблема фінансового характеру – дефіцит коштів на оплату рецептів пільговій категорії населення, відшкодування вартості безоплатно та на пільгових умовах відпущених лікарських засобів аптеками, за рецептами виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів, сімейними лікарями (ФОПами).

 

3.  Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення надання населенню якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення. Також мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів  громади, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, протягом усього їх життя.

 В умовах діючих механізмів та обсягів фінансування первинної ланки охорони здоров’я  необхідно забезпечити потреби населення громади в усіх видах медичної допомоги на первинному рівні в тому числі:

 • забезпечення безкоштовними медикаментами для амбулаторного лікування відповідно до нормативних актів;
 • фінансування заходів, на виконання яких використання коштів Національної служби здоровя України (НСЗУ) заборонено та інше.

Метою Програми відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024 рік, є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення громади, шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і високоякісної первинної медично-санітарної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

 

4. Завдання Програми та результативні показники

 

Основні напрямки виконання завдань Програми :

 • забезпечення  пільгової категорії населення громади лікарськими засобами в тому числі шляхом відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах, що буде здійснюватися розпорядником бюджетних коштів Юрковецькою сільською радою шляхом укладання договору з аптечними закладами;
 • забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання ліками необхідними для їх життєдіяльності;
 • забезпечення доступу визначеної категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів;
 • покращення соціальної адаптації людей, які страждають психічними захворюваннями;

Відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам забезпечить пільгову категорію населення громади лікарськими та технічними засобами у визначеному законодавством порядку надання медичних послуг невідкладної допомоги.

Ресурсне забезпечення Програми в додатку 2.

 

5. Джерела та обсяги фінансування Програми

 

Ресурсне забезпечення  Програми відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024 рік передбачено в сумі 100 000,00 грн.

Впродовж даного періоду обсяг фінансування Програми за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади може здійснюватися відповідно до рішення  сесії сільської ради про  внесення змін до бюджету сільської територіальної громади на відповідний період, виходячи з конкретних завдань та наявних фінансових можливостей  бюджету.

Одержувачами коштів є: аптечні заклади, приватні клініки за рецептами сімейних лікарів (в т.ч. ФОПів).

 

Використання коштів  бюджету сільської територіальної громади, передбачених на реалізацію Програми

 

- фінансова підтримка виділяється на покриття  відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам у 2024 році напрям якої відповідає меті і завданням цієї Програми.

7. Очікувані результати від реалізації Програми

 

Виконання Програми дозволить:

 •   забезпечити    своєчасні   розрахунки  аптечним закладам  всіх рівнів;
 •   надати     вчасне,   якісне   та    безперебійне медичне обслуговування населенню;
 •   забезпечити своєчасне      та   в   повному  обсязі отримання хворими лікарських засобів;
 •   дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг.

 

8. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Юрковецька сільська рада.

Заклади охорони здоров’я та аптечні заклади, щомісячно інформують Юрковецьку сільську раду про обсяги та напрями використання коштів отриманих з  бюджету сільської територіальної громади.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Марія ІЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Додаток  2

 

 

 

Ресурсне забезпечення 

відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам

на 2024 рік

 

 

 грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на

виконання програми

(очікуваний)

2024 рік

Всього

витрат на

виконання

програми

1

2

3

Обсяг ресурсів всього в тому числі:

100 000

100 000

Бюджет сільської територіальної громади

100 000

100 000

Інші кошти

0

0

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                 Марія ІЛАЩУК

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                                                                                   « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь