1. Про утворення конкурсної комісії для проведення  конкурсного відбору на посади в орган місцевого самоврядуваннята затвердження:  Положення про порядок проведення конкурсу;Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщеннявакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Юрковецької сільської ради ОТГ.
  2. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Юрковецької сільської ради ОТГ
  3. СКЛАД конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Юрковецької сільської ради
  4. ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Юрковецької сільської ради
  5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» , «Про службу в органах місцевого самоврядування» та знання нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень
  6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_____

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ  для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування    начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –головного бухгалтера

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ  для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування    начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –головного бухгалтера

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ  для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування    начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –головного бухгалтера