Юрковецька громада
Чернівецька область, Чернівецький район

ПРОГРАМА «ПІДТРИМКА НАРОДЖУВАНОСТІ В ЮРКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ» НА 2023 - 2025 РОКИ"

Дата: 21.02.2024 10:40
Кількість переглядів: 124

УКРАЇНА

ЮРКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

26  сесія   VIІI скликання

 
РІШЕННЯ № 1460-26/23

 

31 січня   2023 року                                                                 с. Юрківці

 

Про затвердження Програми

Підтримки народжуваності в

Юрковецькій сільській територіальній громаді»

 на 2023-2025 роки

 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статей  61, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного  кодексу України, з метою стимулювання народжуваності на території Юрковецької сільської територіальної громади, враховуючи висновок постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської етики та соціального захисту населення,    сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму «Підтримка народжуваності в  Юрковецькій сільській територіальній громаді» на 2023-2025 роки (надалі - Програма), додається.

 

  1. Фінансовому відділу Юрковецької сільської ради передбачити  видатки на    2023-2025 роки  для фінансування заходів даної Програми. 

 

  1. Виплати здійснювати батькам, в яких дитина/діти , народилися з 1 січня 2023 року.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський  голова                                                                     Віталій ШАФЕР

 

                                    

                                                                    

                                                                  

 

                                                                  

 

                                                                                           

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                      рішенням  26 сесії  8 скликання                 

                                                                      Юрковецької сільської  ради

                                                            № 1460  від  31.01.2023 року  

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«ПІДТРИМКА НАРОДЖУВАНОСТІ    В ЮРКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ  ГРОМАДІ»

 НА 2023 - 2025 РОКИ"

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ «ПІДТРИМКА НАРОДЖУВАНОСТІ    В ЮРКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ  ГРОМАДІ» НА 2023-2025 РОКИ

 

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сільський голова Юрковецької сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статей  61, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного  кодексу України

3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту населення

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ соціального захисту населення

5.

Учасники Програми

Виконавчий комітет  та депутати сільської ради, жителі сіл громади, молоді сім`ї.

6.

Термін реалізації Програми

2023-2025 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

  1 500,0  тис грн

 

 

2.  ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА, ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

 

Програма «Підтримка народжуваності в Юрковецькій сільській територіальній громаді»  на 2023-2025     роки (надалі - Програма) розроблена відповідно до статті           91 Бюджетного кодексу України, статей 26, 61, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

          За останні роки як в Україні в цілому, так  і в Юрковецькій сільській територіальній громаді зокрема, демографічна ситуація  залишається  складною і несприятливою. Демографічна ситуація в громаді переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб старших працездатного віку.

        Одним  із  чинників скорочення чисельності населення є низький рівень народжуваності. Так, в 2019 році в громаді народилося 77 дітей, а померло                       141 громадянин, від’ємний природний приріст - 64. В 2020 році, відповідно, народилося  89 дітей, померло 179 осіб, від’ємний приріст - 90, в 2021 році народилося 73 дитини, померло 128 осіб, від’ємний приріст – 128.

Частину сімейних проблем повинні вирішувати соціальні виплати. Незмінною залишається думка: збільшення обсягів соціальних виплат - це тільки започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію. А статись це може тільки за однієї умови - збереження та нарощування темпів соціально-економічного розвитку та комплексної допомоги сім’ям з дітьми.

Для того, щоб відбувалося звичайне відтворення населення потрібно, щоб у кожній сім’ї народжувались діти - не менше трьох. Тож про сім’ю, як основу людського суспільства, не тільки слід говорити, але й дбати. Мають бути створені такі передумови, які б соціально і матеріально зміцнили інститут сім’ї та покращили якість життя кожної родини  громади і, в першу чергу, молодої.

         Тому, одним з основних напрямків поліпшення демографічної ситуації в громаді, є стимулювання народжуваності  шляхом надання адресної одноразової грошової допомоги при народженні дитини. .

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки жителям громади при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, покращання демографічних процесів у громаді.     

 

4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Видатки бюджету Юрковецької сільської територіальної громади, передбачені на виконання заходів Програми, використовуються протягом 2023-2025 років на суму, що передбачаються в місцевому  бюджеті на відповідний рік окремо та в межах фінансових можливостей бюджету.

Основним напрямком виконання Програми є забезпечення надання адресної одноразової грошової допомоги при народженні дитини одному з батьків, які постійно проживають з дитиною та місце проживання яких зареєстровано на території Юрковецької сільської територіальної громади, у наступних розмірах:

- при народженні першої дитини – 5 000 гривень;

- при народженні другої дитини – 7 000  гривень;

- при народженні третьої і більше дитини – 9 000  гривень.

 

 

 

 

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ     

            Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

 

6.  ПОРЯДОК НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

 

  1. Допомога надається при народженні дитини, матері, яка постійно проживає з дитиною та місце проживання якої зареєстровано в Юрковецькій сільській територіальній громаді.

  2. Допомога виплачується на підставі рішення виконавчого комітету Юрковецької сільської ради, прийнятого за пропозицією відділу соціального захисту населення Юрковецької сільської ради.

Підготовка відповідних рішень покладається на відділ соціального захисту населення Юрковецької сільської ради на підставі попереднього вивчення питання надання допомоги при народженні.

3. Для підготовки проєкту рішення про виділення коштів необхідна наявність наступних документів:

- заява від імені матері, яка постійно проживає з дитиною та місце проживання якої зареєстровано в Юрковецькій сільській територіальній громаді;

- копія свідоцтва/свідоцтв про народження дитини/дітей (з пред’явленням оригіналів);

- копія сторінок паспорту матері, що засвідчують особу та місце її реєстрації;

- довідка про відкриття рахунку в банку;

- довідка дільничного лікаря-педіатра про перебування дитини під наглядом.

4. Допомога надається одноразово на 1 (одну) дитину по першому зверненню матері за результатами розгляду відділом соціального захисту населення  та затвердження рішенням виконавчого комітету Юрковецької сільської ради у наступних розмірах:

- при народженні першої дитини - 5 000 гривень;

- при народженні другої дитини - 7 000 гривень за відсутності рішення суду про позбавлення батьківських прав;

- при народженні третьої і більше дитини - 9 000 гривень за відсутності рішення суду про позбавлення батьківських прав.

У разі народження двійні:

- першої та другої дитини, допомога на кожну дитину надається у розмірі, що відповідає розміру матеріальної допомоги при народженні другої дитини;

- другої та третьої (і т.д.), допомога на кожну дитину надається у розмірі, що відповідає розміру матеріальної допомоги при народжені третьої дитини.

У разі народження трійні, допомога на кожну дитину надається у розмірі                  9 000 гривень.

5. Повний комплект документів один із батьків дитини повинен подати до відділу соціального захисту населення Юрковецької сільської ради не пізніше, ніж через 3 місяці після народження дитини, для попереднього розгляду та вивчення питання надання допомоги при народженні.

6. У разі смерті матері або інших обставин, які унеможливлюють надання їй матеріальної допомоги, питання її виділення розглядається відділом соціального захисту населення та надаються пропозиції виконавчому комітету Юрковецької сільської  ради щодо виплати допомоги батькові дитини.

 

 

7.  Адресна одноразова грошова допомога перераховується матері відділом бухгалтерського обліку та звітності сільської ради  відповідно до рішення виконавчого комітету .

 

 

 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

  1. Заохочення молодих сімей до народження  дитини/дітей;
  2. Покращення репродуктивного здоров’я населення громади;
  3. Формування відповідального батьківства в сім’ях;
  4. Здійснення соціального захисту громадян;
  5. Покращення демографічних процесів у громаді.

     

Виплата адресної одноразової грошової допомоги за рахунок бюджету сільської територіальної громади це - започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію в громаді. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

     

  1. Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Юрковецької сільської ради, постійною комісією з питань прав людини, законності , депутатської етики та соціального захисту населення. 
  2.  Звіт про виконання Програми складається   відділом соціального захисту населення за підсумками кожного року.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                         Марія ІЛАЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Додаток

                                                                                                              до програми

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 ПРОГРАМИ «ПІДТРИМКА  НАРОДЖУВАННОСТІ В

ЮРКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 НА 2023-2025 РОКИ

 

                                                                                                                              тис. грн

Зміст заходів

2023

2024

2025

Усього витрат на виконання програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

500,00

500,00

500,00

1 500,00

Обсяг ресурсів, усього тис.грн.:

500,00

500,00

500,00

1 500,00

У тому числі кошти місцевого бюджету, тис.грн

500,00

500,00

500,00

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                             Марія ІЛАЩУК

 

 

 

 

 

 

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь