1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Погорілівський заклад загальної середньої освіти, що знаходиться в комунальній власності Юрковецької сільської ради за адресою:

село Погорілівка, вул. Грушевського 36-Б, Заставнівського району  Чернівецької області.

Ржавинецький заклад загальної середньої освіти, що знаходиться в комунальній власності Юрковецької сільської ради за адресою:

село Ржавинці, вул. О.Кобилянської 7, Заставнівського району  Чернівецької області.

Чорнопотіцький навчально-виховний комплекс І – ІІ ступенів, що  знаходиться в комунальній власності Юрковецької сільської ради за адресою:

село Чорний Потік, вул. Головна 107-А, Заставнівського району  Чернівецької області.

2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор ;  посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями , надбавки та доплати  відповідно до постанови    № 373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України « Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 200 року № 1298, зі змінами та доповненнями.

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста)  та стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі  і в конкурсному відборі, та строк їх подання: Претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- автобіографію;

- копію документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- перспективний план ( програма) розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки – якщо учасник вперше претендує на посаду керівника ЗЗСО та на 6 років – якщо учасник займав відповідну посаду), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально – технічного забезпечення, фінансово – господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо;

- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

- за бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

5. дата та місце проведення конкурсу: Подання  документів здійснюється у відділі освіти , культури, молоді та спорту Юрковецької сільської ради за адресою: село Юрківці вул. Центральна 36, Заставнівського району Чернівецької області

Конкурсний відбір включає такі етапи:

  • з 14 червня по12 липня 2019 року – подання претендентами документів;
  • з 15 липня по 19 липня 2019 року вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;
  • 25 липня 2019 року – конкурсний відбір;
  • 26 липня 2019 року – надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

Відповідальна особа –

Смеречанська Марія Дмитрівна - +380994472479